Периодичен преглед за проверка на техническата им изправност – известен като „Годишен технически преглед“, е задължителен за всички моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България

Пътните превозни средства подлежат на преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

  1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;автобусите и таксиметровите автомобили - на всеки 6 месеца;
  2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;
  3. превозните средства от категории N2 и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
  4. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3 и О4 – всяка година;
  5. ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg - на всеки две години.
     

При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:
      ·        свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; (голям и малък талон); може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;

   ·        задължителна застраховка "Гражданска отговорност";

   ·        документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

   ·        при първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС газова уредба се представя и протокол за монтиране на уредбата.

Запази час за ГТП онлайн* 
    *Важи за резервации направени за следващия работен ден. При направена резервация в същия ден, ДЕКРА Аутомотив ЕООД си запазва правото да откаже запазения час.

No Периодични технически прегледи Категория Цена
с ДДС
Онлайн цена
с ДДС
 
1. Лек автомобил М1, М1G 50 лв. 44 лв. Запази час
2. Таксиметров автомобил М1 50 лв. 44 лв. Запази час
3. Ремарке до 750 кг O1 40 лв. 35 лв. Запази час
4. Ремарке до 3.5 т O2 50 лв. 44 лв. Запази час
5. Товарен автомобил до 3.5 т N1 60 лв. 55 лв. Запази час
6. Товарен автомобил над 3.5 т N2, N3 70 лв. 70 лв. Запази час
7. Седлови влекач N2, N3 70 лв. 70 лв. Запази час
8. Ремарке/Полуремарке над 3.5 т O3, O4 60 лв. 60 лв. Запази час
9. Автокран всички 80 лв. 80 лв. Запази час
10. Автобус M2, M3 70 лв. 70 лв. Запази час
11. За МПС с доп. инсталирана уредба (газ/метан) всички +6 лв. +6 лв. Запази час
No Преглед "СЕМТ" Категория Цена
с ДДС
Онлайн цена
с ДДС
 
1. Товарен/Влекач всички 100 лв. 100 лв. Запази час
2. Ремарке/Полуремарке всички 100 лв. 100 лв. Запази час
No Заверка и калибриране на тахографи Категория Цена
с ДДС
   
1. Аналогов тахограф всички 120 лв.    
2. Цифров тахограф (Дигитален) всички 150 лв.    
3. Smart тахограф (Дигитален) всички 360 лв.    
No Първоначален преглед на газова уредба Категория Цена
с ДДС
   
1. Лек автомобил/Товарен автомобил до 3,5т M1, N1 60 лв.    
2. Товарен автомобил над 3,5т / Автобус N2, N3, M2, M3 120 лв.    
No Преглед по ADR Категория      Цена
     с ДДС
   
1. Влекач/Товарен - първоначален всички      300 лв.    
2. Влекач/Товарен - периодичен всички      240 лв.    
3. Ремарке/Полуремарке - първоначален всички         300 лв.    
4. Ремарке/Полуремарке - периодичен всички      240 лв.    
5. Автоцистерна - първоначален всички      300 лв.    
6. Автоцистерна - периодичен всички        240 лв.    
No Водна проба - херметичност  Категория     Цена
    с ДДС
   
1. До 10000 литра всички      180 лв.    
2. До 15000 литра всички     240 лв.    
3. До 25000 литра всички     300 лв.    
4. Над 25000 литра всички     360 лв.    
No Водна проба - хидравлична проверка Категория     Цена
    с ДДС
   
1. До 10000 литра всички     180 лв.    
2. До 15000 литра всички     240 лв.    
3. До 25000 литра всички     300 лв.    
4. Над 25000 литра всички     360 лв.    

Ценовата листа е в сила от 13.01.2023г.